Skip to the content

Hvad er GBA?

Game Based Approach

De 5 karakteristika for hver bold:

 1. Retning/ vinkel
 2. Fart,
 3. Dybde,
 4. Højde
 5. Spin

Disse 5 indgår sammen med GBA’s taktiske muligheder.

Bolden er din samarbejdspartner taktisk for at udmanøvrere din modstander. Dans med bolden, = gå med og ikke i mod boldens bevægelser

GBA er baseret på:

 •  at spillerne har lært at slå med topspin i forhånd og tohåndsbaghånd (greb 4 i forh. Og greb 61/2 i tohåndsbagh) og kan serve med HIGH FIVE-bevægelse (=pronation hvor de holder pegefingerknoen på ca. 2)
 • At de har begge hænder på ketsjeren, når de bevæger sig efter bolden, og først slipper med den svage hånd når bolden rammer jorden på deres side, og de er i balance bag bolden
 • At tilbagesvinget ikke kommer længere tilbage end hænderne er ud for navlen hele tiden når du drejer overkroppen. Hænderne med ketsjeren følger kropsdrejningen hele tiden indtil du står i powerpositionen og gør klar til at slå til bolden

GBA betyder at du i praksis forsøger at lave kamplignende øvelser med bestemte spil- og taktiske situationer

Tennis kan koges ned til 5 spilsituationer og 5 taktiske situationer

Hver gang du skal slå til bolden, vil du være i en af følgende spilsituationer:

5 spilsituationer

 1. du server
 2. du modtager serven/returnerer
 3. begge spillere er tilbage på baglinjen
 4. du angriber nettet eller er ved nettet, mens modstander er tilbage
 5. modstander angriber nettet, og du er tilbage

Og for hver spilsituation vil du være i en af følgende 5 taktiske situationer:

5 taktiske situationer.

 1. Spil sikkert, få bolden over, hold bolden i gang med kontrol
 2. Du bevæger din modstander rundt på banen
 3. Du skal have en god bane position
 4. Du spiller på dine styrkesider, altså forsøg at spille dine bedste slag
 5. Du spiller til modstanderens svage side(r)

Så for hver spilsituation skal du overveje at bruge 1 af de 5 taktiske situationer, og det er her du skal bruge boldens 5 karakteristika: retning, spin, fart, dybde/længde og retning/vinkel.

Jo mere øvede du er, jo mere kan du udnytte de 5 taktiske situationer

Hvornår bruger du GBA?

Så hurtigt som muligt. Når dine spillere har lært at serve, slå en forhånd og baghånd, skal de i gang med at lære at spille og lære at få de andre slag med.

Flugtning, smash, passerslag, forskellige servetyper, underskruede bolde(slice),komme frem til nettet med angrebsslag(approach shot) skal læres under spillet.

Dette er lettere med de bløde bolde og små baner.

Når I er i gang med GBA, kan hver enkelt spiller få udfordringer, der svarer til spillerens niveau/kunnen.

Alle kan spille med alle og have forskellige udfordringer i forhold til hinanden. Dette er en vigtig lære og tenniskultur, nemlig at vi skal kunne spille med alle uanset den andens niveau.

Læg mærke til at jeg ikke skelner mellem børn eller voksne. Det er samme måde de skal lære at spille på 

Hvem kan du bruge den på?

Du kan bruge den på letøvede og så op på divisionsniveau

Hvordan bruger du GBA?

 • I starten laver alle det samme, men ret hurtigt er der nogle der skal have udfordringer, mens andre har nok at gøre med at spille sikkert og få bolden over.
 • Der er noget vi kan kalde TIME OUT. Det bruges, når enten alle skal lære noget nyt/ have en fælles besked, eller en bane har brug for noget nyt, rettelse, forståelse og lignende. Så øves det nye nogle minutter (til det er forstået og prøvet af)og så spiller de videre med det nye.
 • Det er trænerens rolle hele tiden at give nye udfordringer, skabe forståelse, øve en bestemt bevægelse for at alle kommer videre og ikke går død eller keder sig, fordi de ikke kan finde ud af det. Meget vigtig rolle træneren har. Udfordringer og aha-oplevelser skaber nyt liv og motivation hos den enkelte, og det skal du som træne sørge for spillerne får.
 • Husk at banestørrelse er med som en udfordring
 • Det er afgørende for at få et godt slag, at de lærer at have begge hænder på ketsjeren, når de bevæger sig efter bolden, og først slipper med den svage hånd, når de er i balance bag bolden, når bolden rammer jorden på egen banehalvdel. Dette skal de øve i alle trinene, og de kan tabe et point, hvis ikke de gør det, kan du bruge som incitament til at bruge det. J
 •  Det er vigtigt at spillerne lærer at sætte mål på hver bold, og lærer at være ansvarlig for deres egen læring/udvikling.
 • Eks: hvis de kikser en bold, skal de kunne reflektere over den og lære at finde ud af, hvorfor den kiksede. Selv om en bold går du, kan det godt have været et perfekt teknisk slag udført i ro og balance. Vi skal væk fra ”jeg kan heller ikke” og andre selvmedlidende udfald. Så sig en ”ommer” og videre
 • For at skifte boldtype eller videre til et nyt trin, skal de kunne slå ca. 20 over med forhånd og tohåndsbaghånd og serve 7 ud af 10 i servefeltet

Man kan bygge GBA op trinvis på følgende måde:

Trin 1: S og M spiller med sikkerhed, får bolden over og holder bolden i gang med kontrol

Det er de første gange, der skal spilles:

 • Start med at lære dem at spille tiebreak. Det er det hurtigste at bruge for at lære de forskellige slag og spilsituationer, fordi de skifter hele tiden mellem at være S og M
 • Server(S) server sikkert og Modtager(M) spiller sikkert tilbage
 • Begge er på baglinjen og spiller sikkert
 • Hvis en af spillerne selv går til nettet, er det bare godt. Så tag snakken med det par om trin 4 opgaven, hvis du skønner de er klar til det, eller den der går til nettet er klar til nye udfordringer.
 • Lav evt. nogle målfelter tæt ved baglinjen på deres små baner, som går på tværs af den store bane
 • Lad dem slå ca. 1 m over nettet, så de hurtigt lærer at spille med høje topspinsbolde

Trin 2: M bevæger modstander rundt

 • S server sikkert og M forsøger at bevæge modstanderen rundt på banen
 • Her vil det være naturligt at tage en TIME OUT efter noget spil for at snakke om hvilke slag M kan bruge for at bevæge modstanderen.
 • Stil altid spørgsmålet inden du fortæller, hvad de kan gøre. Jo mere de siger selv, jo hurtigere er det i deres krop og forståelse.
  • De kan bruge temposkift, altså høje, langsomme bolde, underskruede bolde og hurtige bolde retningsskift, altså vinklede slag, længdeskift, altså dybe bolde, korte bolde og stopbolde.
 • Nu øver de det nye i nogle minutter, som du skønner er nødvendigt, og så tilbage til det oprindelige spil

Trin 3:S bevæger modstander rundt

 • S bevæger M rundt med serven, og M sender bolden sikkert tilbage
 • Hvilke muligheder har S for at bevæge M?
 • Serve i begge sider af servefeltet med almindelig serv. Det er det første, som alle skal forsøge som S her. Her kan det være at nogle bare naturligt kan serve med lidt sideskrue.
 • Lære en slicede serv   Gem denne da den kræver tid og brug denne mulighed til  de gode spillere
 • Start først med hånden for at se den skruer til venstre. Du skal ramme bolden med håndkanten som i karate. Du rammer bolden på højre side hvor prikken/ lampen på højre pegefinger kno først vender mod højre og i træffet bevæger lampen  mod ansigtet og videre rundt så lampen lyser mod ansigtet til slut. Du må ikke flytte hovedet før efter bolden er sendt af sted.
 • Hold oppe på plasteret på ca. 2 og gør det samme. Nu har de fået lidt at øve sig på. De kan evt. Låne en bold med hjem, så de kan øve sig derhjemme medbåde karatehug og ketsjer J
 • Hvis begge er gode kan både S og M bevæge modstander rundt på banen. Dit skøn.

Trin 4: Forsøg at komme til nettet

Her er det vigtigt at alle forslagene under dette trin, skal køre over flere omgange/ dage/lektioner i forhold til hvad spillerne kan. Jeg opstiller bare mulighederne og gennem dem, kan I se, at det kan bruges på forskellige niveauer. Det er jeres skøn, der afgør, hvad de skal lære hvornår. Mix alt det du kan, da der er mange udfordringer i resten af trinene nedenfor. Vigtigt er det osse at forstå for spillerne, at når den ene har en bestemt taktik med et bestemt række af slag og f. eks. skal til nettet, skal den anden arbejde med den situation og lære hvad det så kræver af taktiske handlinger og slag for at vinde/forsøge på at vinde. Der er altid et modsvar, når den ene gør noget.

 • S skal forsøge at komme til nettet. I første omgang ikke på serven men senest efter at have slået bolden 3 gange over nettet.
 • M returnerer sikkert tilbage og spiller sikkert
 • TIME OUT efter nogle point for at snakke om hvilket slag S har brug for ved nettet. Flugtning naturligvis. Forklar at en flugtning betyder, at du rammer bolden i luften, inden den rammer jorden. Der skal så øves flugtning, først med hånden og så med ketsjeren.
 • Så er det tilbage i spillet og forsøge at flugte. M skal forsøge at lægge bolden pænt til S de første bolde.
 • Efter nogle point eller efter 5 min. Måske først næste gang, snakker I om,  hvilke slag der kan bruges og hvor bolden skal placeres for at det giver bedste chance for en god flugtning
 • Når nu flugtningen går godt, er det naturligt med en TIME OUT for at snakke om, hvad M skal gøre, når S er ved nettet. Vigtigt altid som tidligere nævnt at de skal lære sammen, at når den ene har en taktisk opgave med bestemte slag, skal den anden osse have et modsvar taktisk og slagteknisk
 • Her kommer I naturligt ind på lob, passerslag, eller slag på kroppen
 • Tag det ind når de er parate til det. Øv det regelmæssigt så de bliver sikre i de forskellige slag.
 • M skal forsøge at komme til nettet senest efter 4 bolde, mens S server sikkert.
 • Begge skal forsøge at komme til nettet
 • S forsøger at bevæge M rundt på banen, mens M skal forsøge at komme til nettet

Så hvert trin rummer mulighed for flere skiftende opgaver. Det vurderer du, hvornår det passer ind i spillernes niveau.

Trin 5: at bruge sit bedste slag

 • S server sikkert og M skal forsøge at bruge sit bedste slag, måske forhånden. Hvis det er forhånden, lærer de her at gå rundt om bolden, altså at slå en forhånd, når den ligger til baghånden.
 • Snak med spillerne om hvad deres bedste slag er, og hvad de kikser mest med. Spillerne skal lære at tænke over, hvad de gør, og hvordan det går med slagene.
 • S bevæger M rundt med serven, og M skal forsøge stadigt at bruge sit bedste våben

Trin 6:spille til modstander svaghed

 • S server til M’s svagheder, M spiller sikkert tilbage
 • S bevæger M, og M spiller på S’s svagheder
 • Begge spiller på den andens svagheder

Trin 7 a):Lav flere baner med de forskellige trin

 • Du kan lave 4 eller 5 små baner. Der kan ligge progression i banerne, så du kan nogle gange køre med de baner og så flytte spillerne rundt, så de får prøvet noget nyt med en ny makker, eller bare køre det som du synes er bedst for dine spillere. Du kan evt. Starte med at spørge hver enkelt spiller hvilken bane de vil starte på, og hvorfor de vil det.
  1. Bane 1 kører med sikkerhed som i trin 1
  2. Bane 2 som trin 2
  3. Bane 3 som trin 3
  4. Bane 4 double hvor S skal til nettet. Her skal de lære at spille double med flugtninger og smash
  5. Bane 5 må de selv vælge hvad de vil arbejde med som S og M
  6. Du kan lave en ¾ bane som kan bruges til både at spille med de orange bolde og de grønne.

Trin 7 b):spil med andre boldtyper på større baner

 • Lad de bedre spillere, osse elitejuniorer spille med orange bolde på ¾ bane med følgende taktik:
  • S server sikkert og M returnerer dybt.
  • M skal nu kører dybt med masser af topspin og højde og forsøge at tvinge S ud af banen. Når den lidt korte bold kommer, slår M longline med højde, dybde og masser af spin, for så at slå
   • kort cross, eller
   • igen dybt, højt og masser af spin i modsatte side og så frem til nettet
  • S server ud af banen og M returnerer sikkert
  • S skal nu forsøge at slå tilbage hvor M kommer fra to gange og så longline med netangreb

GBA for turneringsspillere

Trin 8:

Her er det en GBA for turneringsspillere. Det er klart at på divisionsniveau er der mange flere muligheder for at komme ind på/lære avancerede slag.

 • Det vigtigste er dog at få benarbejdet på plads med små step og begge hænder på ketsjeren.
 • Arbejde med balance og ikke sende den bold af sted før balancen og roen er på plads. Husk bolden er din bedste ven og ikke fjende
 • Husk at det tager op til 24 måneder at lære en kickserv. En kickserv er en fællesbetegnelse for 3 typer serv:
 • Topspinserven, hvor du rammer bolden kl. 6 til 12 og giver den medløb, så den ruller væk i en ligeud retning
 • Twistserven, hvor du rammer bolden på indersiden kl. ca. 7 til ca. 2, hvilket giver masser af topspin og sideskrue til højre væk fra modstanderen
 • Sliced topspinserven, hvor du rammer bolden på ydersiden kl. 5 til 1 eller 12, hvilket giver masser af topspin og sideskrue til venstre. Denne serv bruges sjældent, da den er svær at lære/udføre

Vigtige servepartier og vigtige sætstillinger:

 • Kom ind på taktiske situationer hvor stillingen i servepartiet er vigtig, og hvor der derfor kræves opmærksomhed og kontrol og sikkerhed uden at få gummiarm eller gå i slow motion mode.
 • Her er der tale om stillingerne: 0- 30, 30-0, 15-30, 30-15, 30-30, og lige. Disse er vigtige stillinger, fordi næste stilling er en partibold/pointbold, uanset om du server eller skal modtage.
 • Vigtige sætstillinger er 4 -4 og 5 – 5 og her skal du under hele servepartiet spille med kløgt og kontrol på hjerne og bold. Ikke lade dig gå på eller rive med. Hold hovedet koldt og spil dit bedste kontrolleret spil med kløgt og omhu, hvor du ikke løber en unødvendig risiko. Nyd den situation og lær at mestre den.

Der er to regler der tæller her:  

 1. Når stillingen f. eks. er 30-30,  så skal du være opmærksom  for nu spiller du en vigtig bold for at komme til et partipoint. Når sætstillingen er  4-4, skal hele servepartiet spilles med stor sikkerhed og tålmodighed. Her kommer slagtolerancen ind. MANTRA er: BOLDEN SKAL IND HVER GANG
 2. Du skal spille med kontrol og ikke lave unødvendige chancer eller spille smart og forsøge at slå vindere på dårlige bolde. Bolden skal spilles med kløgt,  f.eks. hold bolden på sidste 1/3 med masser af topspin og hold presset
 • Så kør nogle pas hvor stillingerne er kritiske for at vænne spillerne til at turde spille sikkert med omhu
 • Kør spilsituationer hvor de skal sige stop højt i starten, når stillingen er en kritisk stilling, så de lærer at kende den hurtigt og tage kontrol på det parti der følger efter. Så skal de sige højt hvad de vil gøre som S og som M

Sikkerhed:

 1. S server sikkert, dvs. Skal have  førsteserven ind, så S server med 80% og har kun 1 serv. Efter serven spiller S sikkert og kun cross
 2. M spiller sikkert tilbage ned på den sidste 1/3 og minimum 1 m over nettet.
 3. Begge er tilbage på baglinjen.

Her er det oplagt med en TIME OUT for at snakke om slagtålmodighed, altså hvor længe tør spillerne blive ved med at holde taktikken. Sæt evt. Et mål for spillerne om at de skal holde gående mindst 10 gange over nettet. Når de kan og vil det, så forhøj antallet, men spillerne skal selv komme med deres mål f.eks. 15. Dette er så målet/taktikken i de næste turneringskampe de spiller.

Her er det osse oplagt at spillerne eksperimenterer med højde over nettet og acceleration, så de vænner sig til at kunne og ville styre det. Det skal ligge i kroppen, da det er et taktisk våben. Du kan som træner stå og sige 1, 2, 21/2 lige inden de slår, og som betyder antal m over netkanten.

Fortæl/snak om hvorfor Djokovic havde en gennemsnitshøjde på ca. 90 cm over nettet i hele 2011 ( han var nr. 1)

De skal arbejde med TOUCH, fornemme bolden på strengene og ikke med bare at sende bolden bevidstløst af sted med en kollision.

Der skal altid være et mål med hver eneste bolde uanset om det er træning eller kamp

 

 1. Når der kommer en kort skal den longline eller kort cross, og spilleren skal til nettet. Vi er her inde på at snakke værdien af masser af topspin for begge slag og mest til den korte cross. Husk at topspillerne slår generelt 30 cm over netkanten på begge typer. Hele tiden er det altafgørende at I snakker om situationerne, og at spillerne kommer med bud, inden du siger, hvad de skal stræbe efter, så hv-spørgsmål er et must. Jo mere de kommer med svar selv, jo hurtigere sidder det, og jo mere ejerskab får de til, hvad du ønsker de skal bruge/vide/arbejde med

Bevæge modstander

 1. S server ud ad banen i både lige og ulige side. Det er ligeledes vigtigt at serve på kroppen med topspin eller slice og serve ned i midten. De to sidste servetyper bør bruges meget mere for at flytte M
  1. Her er det godt at snakke om/prøve at arbejde med korte server i lige side og ulige side
  2. Træne meget i alle tre servetyper og arbejde på at udvikle en sikker serv, som kan og skal bruges i kritiske situationer.
  3. At arbejde med masser af pronation og acceleration, der giver mere sideskrue og  dermed vinkel(altså ikke rundt om bolden for det kan man ikke) snak om vigtigheden af at holde hovedet helt i ro for at bolden ikke ryger ud
  4. I ulige side er det topspinserven eller twistserven, der skal arbejdes med
  5. Arbejde med splitstep og balance
 2. M spiller sikker tilbage, får bolden ind midt ned i banen på servers fødder eller cross. Her kan Nadalforhånden/afslutningen være på sin plads at tage ind og lære, hvis ikke de kan den. Øv den så de kan bruge den i alle situationer. Nadal slår den ca. 6 ud af 10 gange over alt på banen. Et slag de skal mestre på det her niveau.
 3. Arbejd meget med at skære vinklen af ud ad banen,
  1. drej i overkroppen, ingen tilbagesving men træk op,
  2. ligeledes arbejde meget med at sidesteppe når serven kommer på kroppen. Der skal de ikke dreje i overkroppen men bare sidesteppe, osse når de skal slå til bolden, hvilket giver meget mere fri bevægelighed til at ramme bolden godt og sikkert målrettet
 4. Når bolden er i gang kan både S og M  bevæge modstander skiftevis eller begge på samme tid. Prøv det hele. Få spillerne til at fornemme hvad de kan og gerne vil og hvad de skal arbejde med.
 5. Hvilke slag skal de arbejde med, måske lære for at bevæge modstander? Det er de samme som under begynderne bare på et højere niveau nemlig. Det er en blanding af nedenstående boldtyper, som jeg inddeler i kategorier, men de overlapper hinanden

Temposkift:

 • Høje, meget høje, lave med fart ca. 35 cm over nettet

Længdebolde:

 •  korte, som kan være stopbolde eller cross meget vinklede med masser af topspin. Hvis din modstander holder greb 5 har de svært ved korte og slicede bolde
 •  lange dybe den sidste 1/3 med 3 til baghånden 1 eller 2 til forhånden, og så tilbage til baghånden

Retningsbolde:

 • Skift side

Hastighed:

 • Hårde og bløde med forskellige typer spin og højde

 De slag, der skal arbejdes med

 1. er den slicede baghånd, som Federer viser med bid i på billederne

læg mærke til at ketsjerhovedet skærer ned gennem bolden næsten lodret og trækkes kraftigt til højre. Det giver biddet så bolden graver sig ned  J

 1. stopbolde med både forhånd og baghånd

Til nettet/ved nettet

           

 1. S skal til nettet på serven. Generelt skal der arbejdes med splitstep, og tid til at gøre serven færdig inden de styrter frem
  1. Serven ud af banen og så frem
  2. Kickserv på kroppen eller ned midt i banen
  3. S skal fokusere på at være omhyggelig med flugtningen og ikke satse på en vinder på første flugtningen
  4. Træne i slagflugtningen både forhånd og baghånd
  5. Træne i at få en god baneposition, så splitsteppet skal der ekstra fokus på
 2. M arbejder med retur ned i fødderne på server og passerslag. Igen med vigtigheden at der skal masser af topspin i slagene og de her 35 cm over netkanten
 3. M skal ligeledes arbejde meget med topspinlobbet og retur direkte på kroppen af S
 4. S server sikkert og bliver tilbage, mens M skal forsøge at komme til nettet senest efter 5 bolde.
  1. Der arbejdes netangreb longline eller ned i midten af banen med masser af slice, da det giver mere tid til at komme til nettet
  2. M forsøger at køre S ud i siden med 2-3 bolde med masser af topspin og vinkler i samme side og holde presset og så gå longline på den korte
 5. S og M skal begge forsøge at komme til nettet

Bruge sine styrker:

Snak med spillerne om deres styrkesider og om muligheden for at forbedre dem. Alle spillerne skal være klar over hvad de har af styrker. Ligeledes snakke med dem om deres egne svage sider og ikke mindst modstanderens svage sider.

 1. S server sin bedste serv
  1. Træn denne serv ved de kritiske point- og sætstillinger, så du kan og gør det uden at ryste på hånden, for den skal være på plads.
  2. Og spil så efter at vinde bolden uden risiko
 2. M spiller sikkert tilbage og forsøger at slå forhånden og gå  rundt om bolden så snart muligheden foreligger.
  1. Spiller cross, spiller longline, spiller kort cross
 3. Eksperimenter med forskellige styrker, og vælg en ekstra, så spillerne altid har to de tør og kan bruge

Spiller på modstander svagheder:

 • S forsøger at finde modstanders svagheder ved at bruge de første 3-4 partier med forskellige servetyper
 • M forsøger at spille
  • Temposkift
  • Lokke ham frem til nettet
  • Dyrke hans enhånds med høje topspinsbolde
  • Spille med en del slice i forhånden hvis han holder greb 4-5
  • Holde bolden i gang med masser af topspin og dybe for at tjekke hans slagtolerance
  • ?????

Fandt du

Hvad du søgte

RING FOR ET GODT TILBUD PÅ 24 26 16 50 - eller tryk på kontaktknappen.